ΠΡΟΦΙΛ Νο300

ΡΑΟΥΛΟ 356

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
No 300

ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΓΑΣ

300 kg
ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΟΥΛΟΥ

No 356

No 357
No 358
No 359
No 371
85 kg
85 kg
45 kg
85 kg
85 kg
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

ΠΡΟΦΙΛ Νο400

ΡΑΟΥΛΟ 456

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
No 400

ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΓΑΣ

400 kg
ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΟΥΛΟΥ

No 456

No 458
No 459
No 471
150 kg
85 kg
150 kg
150 kg