Νο 456 (πληροφορίες)

Νο 458 (πληροφορίες)

Νο 471 (πληροφορίες)

Νο 459 (πληροφορίες)

Ράγα σε διαστάσεις πέντε (5) και έξι (6) μέτρων, συνοδευόμενη από τα ράουλα Νο 456, 458, 459, 471 ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μας.

Η Σ.Ε.Μ. (ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) κατασκευάζει και διαθέτει όλα της τα εξαρτήματα γαλβανισμένα.
Προϊόντα - Νο 400