Νο 356 (πληροφορίες)

Νο 357 (πληροφορίες)

Νο 359 (πληροφορίες)

Νο 358 (πληροφορίες)

Νο 371 (πληροφορίες)

Ράγα σε διαστάσεις πέντε (5), έξι (6) και οκτώ (8) μέτρων (ή και μεγαλύτερη κατόπιν παραγγελίας), συνοδευόμενη από τα ράουλα Νο 356, 357, 358,359, 371 ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μας.

Προϊόντα - Νο 300

 

 

 

 

Η Σ.Ε.Μ. (ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) κατασκευάζει και διαθέτει όλα της τα εξαρτήματα γαλβανισμένα.